Máy Chạy Bộ E98 Đốt Mỡ Toàn Thân Cao Cấp – E98 SOLE FITNESS