LABRADA LEANBODY MRP 30 SERVING

1,650,000 1,485,000

Còn Hàng

Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho gymer với 35g protein cao cấp, 6g BCAA, 6g Glutamine cùng nhiều vitamin & khoáng chất khác ….

Compare