Labrada nutrition

paner_nha_san_xuat_labrada
Labrada nutrition

Labrada Việt Nam

Labrada Việt Nam (Năm 1996, cựu Mr. Universe và huyền thoại thể hình Lee Labrada đã giới thiệu dòng sản phẩm dinh dưỡng thể thao.

kèm đó theo những chỉ dẫn cần thiết để giúp các vận động viên đạt được điều kiện thể chất tốt nhất.

Điều này đánh dấu sự khởi đầu của Labrada Nutrition

Một trong những doanh nghiệp thành công nhất trong ngành công nghiệp dinh dưỡng thể thao.

Các sản phẩm của Labrada được phát triển bởi bộ phận nghiên cứu

Và phát triển nội bộ kết hợp với các nhà khoa học thực phẩm để đảm bảo tạo ra những sản phẩm đạt được chất lượng tốt nhất.

Các sản phẩm của Labrada đã đạt Huân chương vàng về hương vị

Do American Tasting Institute và the NNFA People’s Choice Award bình chọn.

Thương hiệu của Labrada đã trở thành “The Trusted Names in Sports Nutrition!”

Thương hiệu đáng tin cậy trong ngành dinh dưỡng thể thao.

Filter