Giáo Án

BUỔI 1: – Bài tập 1: Deadlift 2 sets – 6 reps và 1 set chọn 1 trọng lượng khó thực hiện 4 – 6 reps. Sau đó nghỉ 10 – 15 giây thực hiện tiếp 2 – 3 reps, … Readmore