Nutrex Research

Với thương hiệu Nutrex Research phát triển tập trung nhánh

đốt mỡ, fat burner và pre-workout làm xương sống phát triển

, chủ lực với sản phẩm pre-workout OUTLIFT được đánh giá là

1 trong những loại pre-workout mạnh nhất và đáng xài nhất hiện nay, đại gia đình fat burner

bất khả chiến bại LIPO với các đại diện như: Lipo 6 black, Lipo RX, Lipo Stim free, bên cạnh

đó Nutrex Việt Nam cũng có các vệ tinh hỗ trợ giảm mỡ quen thuộc như CLA và L-Carnitine, bên cạnh đó  cũng có

thêm Glutamin và Creatine để hỗ trợ phát triển cơ bắp, sức mạnh và phục hồi sức khỏe.

Filter