Kiến Thức Thể Hình

Nếu như bạn cảm thấy mình tập mãi mà không lên cơ, hay tập cường độ cao nhưng lại không giảm mỡ. Chuyên mục Kiến thức thể hình sẽ là nơi muscle fuel chia sẽ bổ sung những kiến thức cũng như kinh nghiệm về việc ăn uống luyện tập cho những bạn gymer trong những ngày đầu đi tập.