Kiến Thức Thể Hình

glutamine gym
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung L-Glutamine có thể giảm thiểu sự phân hủy của cơ và cải thiện quá trình trao đổi chất protein. Hãy tìm hiểu mọi thứ mà bạn cần phải biết về … Readmore
sản xuất năng lượng
– Creatine là một trong những thực phẩm bổ sung được nghiên cứu rộng rãi nhất trên thế giới. – Một cách tự nhiên cơ thể của bạn tạo ra phân tử này, giúp phục vụ nhiều chức năng quan … Readmore
dinh dưỡng cho người mới tập
Khi nói đến điểm này, bạn nên biết rằng vấn đề dinh dưỡng có một tác động đáng kể đến kết quả của bạn. Múi bụng được xây dựng trong nhà bếp, bạn là những gì mà bạn ăn vào, … Readmore